Testerna som vi ge ut nu

Test: medfödd intelligens – 2D-bilder
2D bilder...

Uppgifterna i detta test prövar med hjälp av geometriska 2D-figurer din förmåga att tänka logiskt – du kommer att utföra geometrisk addition, subtraktion, rotation, deformering … Uppgifter som dessa ingår ofta i olika sorters antagningsprov, psykologiska tester och dylikt. Individens förmåga att lösa dessa geometriska uppgifter kan påverkas lätt genom övning, men av utbildning och social ställning är den i princip oberoende.

Starta testen

Numerisk intelligens
Siffror...

Numeriska intelligenstester prövar din förmåga att utföra matematiska operationer och „tänka matematiskt“. Testerna hjälper pröva/undersöka förmågan att addera, subtrahera, multiplicera, arbeta med exponenter och matematiska serier… Uppgifter som dessa ingår ofta i olika sorters antagningsprov, psykologiska tester och dylikt. Numerisk intelligens hör till de förmågor som är beroende av ålder, utbildning och social ställning.

Starta testen