FAQ

 • Vad är intelligens?
  Intelligens är den intellektuella egenskapen att lösa nya eller komplicerade situationer; egenskapen att lära från våra erfarenheter; egenskapen att anpassa sig; egenskapen att korrekt upptäcka intrikata samband och förhållanden, som hjälper oss att lösa nya problem och att orientera oss i situationer som kan ha inträffat. Det är förmodligen den enskilt viktigaste och definitivt den mest studerade av alla egenskaper som den moderna psykologin erkänner. En intelligenskvot är ett sätt att mäta intelligens.
 • Vad är en intelligenskvot (IQ)?
  En intelligenskvot (IQ) är ett tal som beskriver en persons intelligens i relation till den övriga befolkningen.
 • Vad är en medel IQ?
  En IQ i området 90 till 110, som ungefär 50% av befolkningen har, anses vara en medel IQ.
 • Vilka nivåer för intelligens finns?
  1. över 140: Geniintelligens – absolut begåvning för kreativa aktiviteter, bestämmer riktningar för andras inlärning (0.2%)
  2. upp till 140 Exceptionell överintelligens – extraordinär begåvning för kreativa aktiviteter, utmärkt chef eller specialist (2.8%)
  3. upp till 130 Högt över normalintelligens – klarar lätt av studier på universitetsnivå, kan uppnå utmärkta resultat i kreativa eller chefspositioner (6%)
  4. upp till 120 Över medelintelligens – klarar universitetsstudier, med god arbetsmoral, kan få ett mycket bra jobb (12%)
  5. upp till 110 Hög medelintelligens – klarar universitetsstudier med svårigheter. Med konsekvens och hårt arbete kan en person på denna nivå erhålla samma sociala klassificering som personerna i den föregående kategorin (25%)
  6. upp till 100 Medelintelligens – kan klara studentexamen, klara av ett arbete på mellannivå (25%)
  7. upp till 90 Strax under medelintelligens – kan klara av grundskola och arbetar bra i manuella yrken (10%)
  8. upp till 80 På gränsen till låg intelligens – klarar grundskola med svårigheter, framgångsrik i specialskolor (10%)
  9. upp till 70 Imbecill, låg intelligens – om han/hon undervisas på ett bra sätt klarar han/hon specialskola (6.8%)
  10. upp till 50 Idiot, medelnivå av låg intelligens – icke lärningsbara men antar självförsörjande vanor (2%)
  11. upp till 20 Imbecillitet, allvarligt låg intelligens – olärbar och inte träningsbar (0.2%)
 • Varför är denna IQ test bättre än andra IQ test?
  Eftersom, tack var mängden redan testade individer, den ger en möjlighet att noggrannare än andra IQ test mäta IQ.